Mandamus avyttrar två mindre bostadsfastigheter

Report this content

MANDAMUS AVYTTRAR TVÅ MINDRE BOSTADSFASTIGHETER Under december månad 2002 har Mandamus avyttrat två mindre bostadsfastigheter i Malmö för totalt 11 Mkr. Försäljningen innebär en avyttringsvinst om 2 Mkr. Sammantaget har Mandamus under 2002 avyttrat 23 fastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar area om cirka 36.700 kvm, varav 21.700 kvm bostäder och 15.000 kvm lokaler. Den sammanlagda försäljningslikviden för genomförda försäljningar under 2002 uppgick till 126 Mkr och avyttringsresultatet uppgick till - 6 Mkr. Genomförda fastighetsförsäljningar under 2002 innebär att Mandamus helt har lämnat ytterligare fem kommuner; Enköping, Falkenberg, Gävle, Landskrona och Valdemarsvik. Kommentar från Mandamus tf VD Anders Silverbåge Försäljningen av dessa två bostadsfastigheter, som totalt innehåller endast 40 lägenheter är föranledd av förvaltningsmässiga skäl. Små bostadsfastigheter lämpar sig normalt bättre att förvalta i privat regi och ger ej tillräcklig förvaltningseffektivitet i större bolag som Mandamus. Fastighetsförsäljningarna under det gångna året är ett led i Mandamus strategi att koncentrera fastighetsbeståndet till bostadsfastigheter i tillväxtområden. Genomförda försäljningar under 2002 innebär att andelen fastigheter inom tillväxtområden nu uppgår till 70 % och andelen bostadsfastigheter till 86 %. Frågor Eventuella frågor besvaras av Mandamus tf VD Anders Silverbåge på tfn. 08-566 130 00 eller e-post anders.silverbåge@mandamus.se , vice VD Bengt Evaldsson på tfn. 08-566 130 00 eller e-post bengt.evaldsson@mandamus.se Mandamus är ett fastighetsbolag som långsiktigt skall äga, utveckla och förvalta bostadsfastigheter med hög direktavkastning främst inom tillväxtområden i södra och mellersta Sverige. Mandamus har fastigheter till ett bokfört värde om cirka 5.800 Mkr med årliga hyresintäkter om knappt 900 Mkr. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/13/20030113BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/13/20030113BIT00030/wkr0002.pdf

Dokument & länkar