Mandamus delårsrapport 1 jan - 31 mar 2003

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2003 · Hyresintäkterna för perioden ökade till 233 Mkr (224) · Första kvartalets resultat före skatt uppgick till 14 Mkr (29), varav jämförelsestörande poster utgör -6 Mkr (2) · Förvaltningsresultatet för perioden uppgick till 20 Mkr (27) · Förvaltningsresultatet för helåret bedöms uppgå till cirka 120 Mkr ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00650/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00650/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Mandamus är ett fastighetsbolag som skall äga, utveckla och förvalta fastigheter i ett antal prioriterade orter i södra och mellersta Sverige. Andelen bostäder skall vara hög.

Dokument & länkar