Mandamus delårsrapport jan-juni 2003

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003 · Hyresintäkterna för perioden ökade till 465 Mkr (451) · Periodens resultat efter skatt uppgick till 56 Mkr (52), varav 14 Mkr (-1)utgjordes av resultat från fastighetsförsäljningar · Resultatet per aktie före skatt uppgick till 2,73 kr (2,55) · Under första halvåret har 14 fastigheter i Karlstad och Vänersborg avyttrats med en avyttringsvinst om 14 Mkr · Förvaltningsresultatet för helåret bedöms uppgå till cirka 120 Mkr · Efter periodens utgång har en bostadsfastighet i Malmö förvärvats Ekonomiska informationstillfällen Delårsrapport januari-september 2003 23 oktober 2003 Bokslutskommuniké Februari 2003 Årsredovisning 2003 Mars 2004 Frågor angående delårsrapporten kan riktas till VD Anders Silverbåge 08-556 130 00, e-post anders.silverbage@mandamus.se. Adress (huvudkontor): Mandamus Fastigheter AB, (Englundavägen 7), Box 12, 171 18 Solna, Tel: 08-566 130 00 Fax: 08-566 130 99 E-post: mandamus@mandamus.se Hemsida: www.mandamus.se Org nr 556549-6360 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/22/20030722BIT00090/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/22/20030722BIT00090/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Mandamus är ett fastighetsbolag som skall äga, utveckla och förvalta fastigheter i ett antal prioriterade orter i södra och mellersta Sverige. Andelen bostäder skall vara hög.

Dokument & länkar