Mandamus flyttar fram bolagsstämman

Mandamus flyttar fram bolagsstämman Styrelsen i Mandamus har vid sitt extra sammanträde idag beslutat att flytta fram den bolagsstämma som tidigare planerats äga rum den 15 maj 2003. Bakgrunden till detta beslut är att styrelsen vill avvakta resultatet av det bud LRF lagt på bolaget. Slutdatum för erbjudandet är den 21 maj 2003. Mer information om budet finns på www.lrf.se. Nytt datum för bolagsstämman är fastställd till tisdagen den 17 juni 2003 kl 15:00 i Konserthuset, Grünewaldsalen. För ytterligare information: Anders Silverbåge, tf Vd i Mandamus tel: 08-566 130 00 Leif Zetterberg, ordförande i Mandamus tel: 08-787 50 00 eller 070-588 41 84 Mandamus är ett fastighetsbolag som skall äga, utveckla och förvalta bostadsfastigheter med hög direktavkastning främst inom tillväxtområden i södra och mellersta Sverige. Mandamus äger fastigheter till ett bokfört värde om cirka 5 800 Mkr med årliga hyresintäkter om cirka 900 Mkr. Vidare deläger och förvaltar Mandamus ett fastighetsbestånd med ett bokfört värde om cirka 1 400 Mkr med årliga hyresintäkter om cirka 250 Mkr. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00720/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00720/wkr0002.pdf

Om oss

Mandamus är ett fastighetsbolag som skall äga, utveckla och förvalta fastigheter i ett antal prioriterade orter i södra och mellersta Sverige. Andelen bostäder skall vara hög.

Dokument & länkar