Mandamus lämnar Valdemarsvik

Report this content

MANDAMUS LÄMNAR VALDEMARSVIK Under augusti har Mandamus avyttrat hela sitt fastighetsbestånd i Valdemarsvik för 38,5 Mkr med en avyttringsförlust om 10,6 Mkr. Försäljningen omfattar 10 bostadsfastigheter innehållande 251 lägenheter med en total uthyrningsbar area om 18.196 kvm. Försäljningen innebär ett bortfall av hyresintäkter om cirka 11 Mkr per år och ett driftnettobortfall om cirka 3,2 Mkr. Affären är av strukturell natur och ligger i linje med Mandamus strategi att koncentrera verksamheten till några få tillväxtområden. Sedan årsskiftet har Mandamus helt lämnat fem kommuner och äger nu bebyggda fastigheter i 31 kommuner. Hitintills i år har Mandamus avyttrat 21 fastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar area om cirka 35.000 kvm, varav 20.000 kvm bostäder och 15.000 kvm lokaler. Samtliga försäljningar med ett undantag, en kommersiell fastighet i Huddinge, har avsett fastigheter utanför Mandamus definierade tillväxtområden. Årets försäljningar och förvärv av fastigheter innebär att i nuläget uppgår andelen fastigheter inom tillväxtområden till 70 % och andelen bostadsfastigheter till 86 %. Kommentar från Mandamus VD Anders Johansson Genomförd försäljning i Valdemarsvik och övriga fastighetsförsäljningar under året innebär att Mandamus ytterligare koncentrerar och renodlar sitt fastighetsbestånd. Våra mål för renodling och koncentration av fastighetsbeståndet är att 75 % av fastighetsbeståndets bokförda värde ska omfatta fastigheter belägna inom tillväxtområden samt att 90 % ska avse bostadsfastigheter. Vi har nu nära nog uppfyllt dessa mål och vårt fokus blir alltmer tillväxt genom förvärv av bostadsfastigheter i tillväxtområden. Frågor Eventuella frågor besvaras av Mandamus VD Anders Johansson på tfn. 08- 566 130 00 eller e-post anders.johansson@mandamus.se , vice VD Bengt Evaldsson på tfn. 08-566 130 00 eller e-post bengt.evaldsson@mandamus.se samt av chefen för region Öst, Christer Carlsson, på tfn. 08-566 130 00 eller e-post christer.carlsson@mandamus.se. Mandamus är ett fastighetsbolag som skall äga, utveckla och förvalta bostadsfastigheter med hög direktavkastning främst inom tillväxtområden i södra och mellersta Sverige. Mandamus har fastigheter till ett bokfört värde om cirka 5.800 Mkr med årliga hyresintäkter om knappt 900 Mkr. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00840/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00840/wkr0002.pdf

Dokument & länkar