Mandamus styrelse föreslår utdelning om 2 kr per aktie

Mandamus styrelse föreslår utdelning om 2 kr per aktie Styrelsen i Mandamus Fastigheter AB har i samband med fastställande av årsredovisningen för 2002 beslutat att föreslå en utdelning med 2 kr per aktie (4,25). Fastställande av utdelning sker av ordinarie bolagsstämma torsdagen den 15 maj. Avstämningsdag för utdelning föreslås bli den 20 maj och utbetalning av utdelningen beräknas ske genom VPCs försorg den 27 maj 2003. Styrelsen fattade dessutom beslut om att med omedelbar verkan entlediga bolagets vVD och finanschef Bengt Evaldsson. Styrelsebesluten var inte enhälliga. Frågor Eventuella frågor besvaras av VD, Anders Silverbåge tfn. 08-566 130 00, e-mail anders.silverbage@mandamus.se eller av styrelsens ordförande Leif Zetterberg tfn 070-588 41 84, e-mail leif.zetterberg@lrf.se Mandamus är ett fastighetsbolag som skall långsiktigt äga, utveckla och förvalta bostadsfastigheter med hög direktavkastning främst inom tillväxtområden i södra och mellersta Sverige. Mandamus har fastigheter till ett bokfört värde om cirka 5.800 Mkr med årliga hyresintäkter om cirka 900 Mkr. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT01020/wkr0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT01020/wkr0004.pdf

Om oss

Mandamus är ett fastighetsbolag som skall äga, utveckla och förvalta fastigheter i ett antal prioriterade orter i södra och mellersta Sverige. Andelen bostäder skall vara hög.

Dokument & länkar