Mandamus styrelse utvärderar bud

Mandamus styrelse påbörjar utvärdering av LRF:s erbjudande Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag (publ) ("LRF") lämnade den 20 mars 2003 ett erbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna i Mandamus Fastigheter AB ("Mandamus") att genom ett helägt dotterbolag förvärva samtliga aktier i Mandamus kontant för 84 kronor per aktie, inklusive eventuell utdelning. Erbjudandet är bland annat villkorat av att LRF når över 50 procent av antalet aktier och röster i Mandamus. LRF har vidare tecknat avtal med Stena Fastigheter Aktiebolag med innebörden att, om villkoren för Erbjudandet uppfylls, Stena Fastigheter förvärvar det bolag som lämnar erbjudandet till Mandamus aktieägare. LRF har meddelat att det prospekt som beskriver erbjudandet kommer att offentliggöras den 1 april samt att anmälningsperioden preliminärt kommer att löpa från den 2 april till den 22 april 2003. Styrelsen i Mandamus har anlitat Leimdörfer Kapitalmarknad AB som rådgivare i samband med Erbjudandet och för att genomföra en oberoende värdering, så kallad Fairness Opinion. Den oberoende värderingen och styrelsens uttalande om sin uppfattning om Erbjudandet beräknas vara tillgängliga omkring den 10 april 2003. Styrelseordförande Leif Zetterberg, tillika VD i LRF, deltar inte i handläggningen av frågor rörande Erbjudandet. Frågor Eventuella frågor besvaras av VD, Anders Silverbåge tfn. 08-566 130 00, e-mail anders.silverbage@mandamus.se Mandamus är ett fastighetsbolag som skall långsiktigt äga, utveckla och förvalta bostadsfastigheter med hög direktavkastning främst inom tillväxtområden i södra och mellersta Sverige. Mandamus har fastigheter till ett bokfört värde om cirka 5.800 Mkr med årliga hyresintäkter om cirka 900 Mkr. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/28/20030328BIT00910/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/28/20030328BIT00910/wkr0002.pdf

Om oss

Mandamus är ett fastighetsbolag som skall äga, utveckla och förvalta fastigheter i ett antal prioriterade orter i södra och mellersta Sverige. Andelen bostäder skall vara hög.

Dokument & länkar