Ny VD utsedd i Mandamus

PRESSMEDDELANDE FRÅN MANDAMUS FASTIGHETER AB (PUBL) Solna den 12 december 2003 Ny VD utsedd i Mandamus. Styrelsen har utsett Jan-Erik Höjvall till Verkställande Direktör i Mandamus Fastigheter AB från den 1 januari 2004. Frågor Eventuella frågor besvaras av styrelsens ordförande, Leif Zetterberg, på tel. 070-588 41 84. Mandamus är ett fastighetsbolag som skall långsiktigt äga, utveckla och förvalta bostadsfastigheter med hög direktavkastning främst inom tillväxtområden i södra och mellersta Sverige. Mandamus har fastigheter till ett bokfört värde om cirka 5.800 Mkr med årliga hyresintäkter om cirka 900 Mkr. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00140/wkr0002.pdf

Om oss

Mandamus är ett fastighetsbolag som skall äga, utveckla och förvalta fastigheter i ett antal prioriterade orter i södra och mellersta Sverige. Andelen bostäder skall vara hög.

Dokument & länkar