Rapporteringstidpunkter för Mandamus under 2003

Report this content

Rapporteringstidpunkter för Mandamus under 2003 Styrelsen i Mandamus Fastigheter AB har fastställt tidpunkterna för finansiell rapportering under verksamhetsåret 2003 enligt följande: 6 februari - Bokslutskommuniké för 2002 24 april - Delårsrapport januari-mars 2003 15 maj - Ordinarie Bolagsstämma 22 juli - Delårsrapport januari-juni 2003 23 oktober- Delårsrapport januari-september 2003 Frågor Eventuella frågor besvaras av vVD, Bengt Evaldsson, tfn. 08-566 130 00. Mandamus är ett fastighetsbolag som skall långsiktigt äga, utveckla och förvalta bostadsfastigheter med hög direktavkastning främst inom tillväxtområden i södra och mellersta Sverige. Mandamus har fastigheter till ett bokfört värde om cirka 5.800 Mkr med årliga hyresintäkter om cirka 900 Mkr. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/02/20030102BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/02/20030102BIT00440/wkr0002.pdf

Dokument & länkar