Tvångsinlösen påkallad, beslut om avnotering

TVÅNGSINLÖSEN PÅKALLAD, BESLUT OM AVNOTERING Akelius Fastigheter AB ("Akelius") har påkallat tvångsinlösen av återstående aktier i Mandamus Fastigheter AB (publ) ("Mandamus"). Styrelsen för Mandamus har beslutat att ansöka om avnotering av Mandamus- aktien från Stockholmsbörsen. Sista handelsdag kommer att offentliggöras av Stockholmsbörsen på sedvanligt sätt. Tvångsinlösen Akelius har meddelat Mandamus styrelse att Akelius äger mer än 90 procent av aktierna i Mandamus. Akelius har därvid enligt aktiebolagslagen hos Mandamus styrelse skriftligen begärt att tvist rörande de aktier i Mandamus som inte ägs av Akelius hänskjutes till skiljemän (tvångsinlösen). Avnotering Mot bakgrund av Akelius förvärv av cirka 90,3 procent av aktierna och rösterna i Mandamus och av att Akelius har påkallat tvångsinlösen, har styrelsen för Mandamus beslutat att ansöka om avnotering av bolagets aktier vid Stockholmsbörsen. Sista handelsdag kommer att offentliggöras av Stockholmsbörsen på sedvanligt sätt. Solna den 1 oktober 2003 Mandamus Fastigheter AB (publ) Styrelsen Frågor Ev frågor besvaras av VD Anders Silverbåge på tfn. 08-566 130 00 eller 0709-11 85 55 eller e-post anders.silverbage@mandamus.se och styrelsens ordförande Leif Zetterberg på tfn. 070-588 41 84. Mandamus är ett fastighetsbolag som ska långsiktigt äga, utveckla och förvalta bostadsfastigheter med hög direktavkastning främst inom tillväxtområden i södra och mellersta Sverige. Mandamus har fastigheter till ett bokfört värde om cirka 5 500 Mkr med årliga hyresintäkter om cirka 900 Mkr. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/01/20031001BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/01/20031001BIT00280/wkr0002.pdf

Om oss

Mandamus är ett fastighetsbolag som skall äga, utveckla och förvalta fastigheter i ett antal prioriterade orter i södra och mellersta Sverige. Andelen bostäder skall vara hög.

Dokument & länkar