Beslut fattade på Mandators extra bolagsstämma

Beslut fattade på Mandators extra bolagsstämma Följande beslutades på Mandators extra bolagsstämma den 30 maj 2000: * att firman Mandator AB (publ) ändras till Cell Network AB (publ). * att styrelsen i Cell Network kommer bestå av följande valda personer; Jan Carlzon, ordförande Niklas Flyborg, verkställande direktör Maria Lilja Lars O Pettersson, vice ordförande Rune Rinnan * att ge styrelsen mandat att under innevarande år fatta beslut om nyemission av högst 5.000.000 aktier riktad till institutioner på den internationella kapitalmarknaden. * att godkänna styrelsens förslag till optionsprogram för samtliga tillsvidareanställda medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Frankrike. Totalt kan högst 4.000.000 nya aktier tillkomma, vilket skulle ge en ökning av aktiekapitalet med 8.000.000 kronor. * att godkänna styrelsens förslag om ökning av aktiekapitalet med 1.079.300 kronor genom utgivande av 539.650 aktier. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får samtliga nya aktier tecknas av innehavare av 541.837 teckningsoptioner i Cell Network AB, som accepterat Mandator AB:s offentliga erbjudande i och för samgåendet mellan bolagen. I och med de beslut som fattades på Mandators och Cell Networks bolagsstämmor den 30 maj 2000 har de bägge bolagen gått samman, och kommer hädanefter att verka under namnet Cell Network AB. För ytterligare information kontakta: Ellinor Bollman, informationschef Cell Network, tel: 070-347 37 14 Arvid Liepe, Investor Relations Cell Network, tel: 08-522 041 85, 0709-56 51 85 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00410/bit0002.pdf

Dokument & länkar