Fredsbevarande styrkor får nya möjligheter med wap-lösning från Mandator

Fredsbevarande styrkor får nya möjligheter med wap-lösning från Mandator Mandator har utvecklat en wap-applikation (Wireless Application Protocol) åt Försvarets Materielverk (FMV). I det internationella fredsbevarande arbetet, där många olika system används för att ange position, kan applikationen i framtiden underlätta kommunikationen i fält. Militära förband från olika länder använder olika koordinatsystem för att ange position. Positionsangivelserna kan komma från olika källor såsom GPS-mottagare, lokala kartor eller ledningssystem. Ett problem som blivit mycket påtagligt exempelvis i Kosovo, där förband från flera länder ska samarbeta. Mandators wap-tjänst innebär att man kan mata in koordinater och konvertera dem via wap-telefonen. - Att veta var olika förband befinner sig är oerhört viktigt. Att utföra konvertering mellan olika koordinatsystem är en tjänst som lämpar sig mycket bra för wap-teknik, berättar Carl-Johan Eriksson på Mandator. Mandator skissar även på andra framtida användningsområden för wap-teknik. Bland annat kan wap-teknik lämpa sig väl för lägesinformation såsom minläge eller framkomlighet på vägar, eller olika administrativa tjänster - till exempel bokningar eller åtkomst till centralt lagrade register. - Vi ville initialt titta på hantering av nationella och internationella GPS-koordinater i wap-miljö. Mandator har genom detta projekt identifierat möjligheter och gett oss ytterligare idéer gällande framtida vidareutveckling, säger Lars Magnusson på FMV. För mer information, kontakta: Rebecka Swane, affärsansvarig, Mandator, tel. 08-402 31 66, 0708-50 49 49 Carl-Johan Eriksson, teknisk expert, Mandator, tel. 08-402 31 00, 0708-43 24 84 Lars Magnusson, avdelningsdirektör FMV, tel. 08-782 40 00 Mandator AB och Cell Network AB går samman under våren 2000 och bildar ett av världens största konsultbolag med huvudsaklig inriktning på Internet och övriga interaktiva medier. Det nya företaget ska heta Cell Network AB. Såväl Mandator som Cell Network är noterade på Stockholmsbörsens O- lista.Företagen sysselsätter tillsammans cirka 1800 medarbetare i 13 länder. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00500/bit0002.pdf

Dokument & länkar