Flaggningsmeddelande i Mandel Design Group AB

De tidigare kommunicerade och nu registrerade kvittningsemission i relation till förvärvet av ES E-Com International AB (MIGO) enligt pressmeddelande 2021-06-30 respektive 2021-07-15 har följande påverkan på ägarandelarna i Mandel Design Group AB.

Oliver Aleksov ägarandel i Mandel Design Group AB efter genomförd kvittningsemission uppgår till ca. 7.62% av såväl aktier som röster i Mandel Design Group AB.

Milad Mirmoradi ägarandel i Mandel Design Group AB efter genomförd kvittningsemission uppgår till ca. 7.62% av såväl aktier som röster i Mandel Design Group AB.

Milad Pournouri ägarandel i Mandel Design Group AB efter genomförd kvittningsemission uppgår till ca. 7.62% av såväl aktier som röster i Mandel Design Group AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Verkställande direktör, Alexander Winqvist

ir@mandeldesign.se

www.mandeldesign.se

Mandel Design Group AB

Mandel Design Group AB är ett e-handelsbolag med höga ambitioner gällande produkter och service. Bolaget har som mål att förvärva såväl bolag som plattformar inom e-handel.

Prenumerera

Dokument & länkar