Ny internationell studie bekräftar: Svenska Mandometermetoden effektiv mot ätstörningar

Bättre behandlingsresultat, få återfall och ingen dödlighet för patienter med ätstörningar som behandlas med svenska Mandometermetoden. En ny studie med 1428 patienter, som publiceras i dag i American Psychological Associations tidskrift Behavioral Neuroscience*, bekräftar att Mandometermetoden är effektiv. Resultaten skiljer sig markant i jämförelse med effekten av traditionella behandlingar. 

Mandometerkliniken har gjort studien tillsammans med Karolinska Institutet. 75% av patienterna blir symtomfria efter i genomsnitt 12.5 månaders behandling, bara 10% återfaller under fem års uppföljning och ingen dör. Resultaten skiljer sig påfallande från resultaten av traditionell behandling där färre än hälften av patienterna förbättras, majoriteten återfaller inom ett år och dödligheten kan vara så hög som 18%. Behandlingen kan genomföras vid de flesta kliniker, oberoende av de kliniker och forskare som utvecklat metoden.

– Resultaten bekräftar att de flesta av våra patienter blir friska. Nu gäller det att fler får tillgång till metoden, behovet är enormt, säger Cecilia Bergh, medicine doktor, vd och grundare av AB Mando.

– Studien visar att vår behandling som vilar på neurobiologisk grund är effektiv, säger Per Södersten, professor vid Karolinska Institutet och forskningsansvarig vid AB Mando. 

Om studien

Med sina medarbetare har dr Bergh och professor Södersten behandlat 1428 patienter med anorexi, bulimi eller annan ätstörning under 18 år på sex kliniker i Sverige (Alingsås, Danderyd och Huddinge), Holland (Amsterdam), USA (San Diego) och Australien (Melbourne). De svårast sjuka hade behandlats traditionellt många gånger utan resultat.

Om Mandometermetoden

Mandometermetoden innebär att patienter lär sig äta normalt och känna igen sina signaler för hunger och mättnad med hjälp av en Mandometer®. Förutom datoriserad träning av ätbeteendet ingår behandling med värme, kontroll av fysisk aktivitet och förberedelser för att komma tillbaka till ett normalt socialt liv. Självförtroendet ökar i takt med att patienterna gör framsteg i behandlingen.

* Bergh, C., Callmar, M., Danemar, S., Hölcke, M., Isberg, S., Leon, M., Lindgren, J., Lundqvist, Å., Miinimaa, M., Olofsson, B., Palmberg, K., Pettersson, A., Zandian, M., Åsberg, K., Brodin, U., Maletz, L., Court, J., Iafeta, I., Björnström, M., Glantz, C., Kjäll, L., Rönnskog, P, Sjöberg, J., Södersten, P. (2013). Effective treatment of eating disorders: Results at multiple sites. Behavioral Neuroscience, 127, 878–889. doi:10.1037/a0034921

För information om studien kontakta:

Cecilia Bergh, 08-556 40 601, cecilia.bergh@mando.se
Per Södersten, 08-556 40 602, per.sodersten@ki.se


AB Mando behandlar patienter med ätstörningar i tre länder. Huvudkontoret finns i Karolinska Institutets Science Park, i anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Där finns även den största Mandometerkliniken med heldygnsvård, patienthotell, dagvård och öppenvård. AB Mando har också kliniker på Danderyds Sjukhus och i Alingsås. www.mando.se, www.mandometer.com

Taggar:

Media

Media