Addvise Group - Hög tillväxt präglade kvartalet - Mangold Insight Analys

Report this content

Addvise Group som växer genom förvärv inom hälso- och sjukvård, främst i Nordamerika, visade upp en hög tillväxttakt och en förbättrad bruttomarginal under det tredje kvartalet. Kvartalet har påverkats av genomförda förvärv under året som konsoliderats under perioden. Omsättningen ökade med 38,6 procent total och organiskt med 12,1 procent till 105,6 miljoner kronor. Utsikterna i Nordamerika har förbättrats samtidigt som kunder inom affärsområdet Lab riktar in sig på investeringar med högre marginaler. Bolagets orderingång visar också på ett positivt affärsklimat. 

Bolaget marscherar snabbt framåt genom förvärv vilket bidrar till hög tillväxt (se tidigare update). En äldre befolkning och högre krav på sjukvård väntas spela bolaget i händerna. Under de två kommande kvartalen väntas två nya förvärv konsolideras i räkenskaperna vilket bidragit till höjda prognoser. Förvärv kommer att prägla kommande år och Mangold räknar med tillväxttakt i snitt på 26 procent per år under en femårsperiod. Lönsamheten väntas bli god och Mangold bedömer att bolagets mål om att uppnå 20 procents EBITDA-marginal kan överträffas. 

Mangold har höjt riktkursen till 12,00 kronor från tidigare 10,00 kronor. Högre bruttomarginal och kommande konsolidering av nya förvärv har bidragit till detta. I övrigt kommer Addvise att få en ny finanschef (CFO) under februari nästa år. Sebastian Robson kommer att efterträda Aaron Wong. Sebastian kommer närmast som CFO på Hexicon.

Taggar:

Prenumerera