Addvise Group - Serieförvärvare växlar upp - Mangold Insight Analys

Report this content

Mangold Insight uppdaterar Addvise med upprepad rekommendation Köp och höjd riktkurs till 10,00 kronor. Bolaget har höjt sina långsiktiga finansiella mål. Målsättningen är att omsättningen ska uppgå till 1 miljard kronor och att EBITDA-resultatet ska överstiga 150 miljoner kronor på proforma basis innan utgången av 2022. Detta ska uppnås genom förvärv och organisk tillväxt. Efter en riktad emission och ett upptaget större obligationslån har bolaget utrymme för fler förvärv. Mangold ser utifrån dessa förutsättningar potential i att bolaget kan fortsätta växa med förvärv något som bolaget tidigare också visat prov på. 

Addvise ingår i en kategori bolag som kallas för serieförvärvare. Dessa har visat hög tillväxt över tid via förvärv. De köpta bolagens verksamhet effektiveras med förbättrad lönsamhet till följd. I denna uppdatering har vi valt att åskådliggöra historiskt genomförda förvärv och till vilket pris och multipel de genomförts. Lyckas bolaget med att genomföra strategin i samma anda finns det goda möjligheter att rabatten jämfört med peers kommer att minska till Addvise fördel. 

Mangold har höjt omsättning för 2022 samt sett över kostnader. Dessa nya prognoser har använts i vår DCF-modell som ger ett motiverat värde på drygt 10,00 kronor, en uppsida på över 40 procent. Det medför en höjning av riktkursen jämfört med tidigare då den uppgick till 5,10 kronor.

Taggar:

Prenumerera