Archelon Natural Resources - Glimrande portfölj - Mangold Insight Analys

Report this content

Investmentbolaget Archelon investerar i framför allt i prospekteringsbolag i gruvnäringen, men även i tillväxtbolag. Archelon utför även prospektering för egen räkning. Bolagets mål är att utveckla tillgångarna tills dess att de kan realiseras; exempelvis kan det ske via listning, där aktieägarna tilldelas direktägande.

Archelons portfölj består av fem bolag varav tre är aktiva inom prospektering. Archelon har erhållit ett undersökningstillstånd. Bluelake  Mineral har genomfört flertalet studier gällande lönsamhet och miljöpåverkan i sina projekt, Akobo har hittat höga halter av guld i Etiopien och ska påbörja gruvdrift i slutet av 2022, Arc Mining har genomfört ett förvärv innehållande en guldprospekteringslicens och Renewable Ventures Nordic har blivit godkända för listning på Spotlight. Sammantaget har Archelons portfölj haft en bra utveckling och bolaget har även stärkt sin kassa. 

Mangold har valt att värdera Archelon utifrån en Sum of the Parts-modell. Vi har multiplicerat Archelons ägarandel i respektive bolag med det uppskattade värdet av portföljbolaget. Vidare har kassan adderats då det representerar potential för ytterligare investeringar. Det motiverade värdet blir 34,2 miljoner kronor eller 0,025 kronor per aktie. Mangold har tagit hänsyn tll utspädning till följd av kommande teckningsoptioner. Uppsidan blir därmed cirka 30 procent.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar