Brilliant Future - Utveckling i rätt riktning - Mangold Insight Analys

Report this content

Mangold uppdaterar Brilliant Future, som utvecklar en kund- och medarbetarundersökningsplattform. Nettoomsättning ökade till 21,2 (17,0) miljoner kronor under första kvartalet. Det motsvarar en ökning med 23,9 procent jämfört med ifjol. Årligen återkommande intäkter (ARR) växte med 42,7 procent under samma period, och överstiger 60 procent av den fakturerade försäljningen. Omställningen till ett renodlat SaaS-bolag går i rätt riktning, genom förflyttning av kunder till den nya plattformen med abonnemangstjänster. Kostnadsmassan var lägre, och EBIT uppgick till -6,1 (-13,1) miljoner kronor. Bolagets finansiella mål har uppdaterats och fakturerad försäljning samt ARR väntas uppgå till minst 130 respektive 100 miljoner kronor under 2025. Med en EBITDA-marginal över 10 procent.

Brilliant Future tillfördes 33,0 miljoner kronor via TO1 under det första kvartalet. Det möjliggjorde en stärkt balansräkning och amortering av ett lån om 20 miljoner kronor till Wise Group. Brilliant Future har därmed inga långfristiga skulder och kassan uppgick vid utgången av kvartalet till 37,2 miljoner kronor. Det väntas möjliggöra fortsatt tillväxt.

Mangold sätter riktkursen 12,80 kronor per aktie, motsvarande en uppsida om över 80 procent. Det motiveras främst av bolagets tillväxt i kombination med minskad kostnadsmassa. Samtidigt som en högre andel ARR av totala intäkter, väntas skala upp verksamheten samt höja marginalerna. För att bolaget ska lyckas med detta och nå riktkursen, måste tillväxten möta bolagets egna finansiella mål, samtidigt som kostnadsmassan hålls nere. 

Taggar:

Prenumerera