DoGood EL - Rätt el till rätt pris - Mangold Insight Analys

Report this content

Mangold har analyserat elhandelsföretaget DoGood EL, ett onoterat, Malmöbaserat och familjeägt bolag med verksamhet i Sverige. Affärsmodellen är att erbjuda fossilfria elavtal till privatpersoner och företag till ett konkurrenskraftigt pris. Till avtalet ingår en app som möjliggör för kunder att analysera sin elförbrukning och pris till närmaste timme, något som idag endast finns hos ett fåtal aktörer. Elen köps direkt via spotmarknaden och distribueras till kund mot ett påslag och en månadsavgift om 25 kronor för privatpersoner och 35 kronor för företag. Bolaget hade hösten 2021 drygt 2 650 godkända elavtal och väntas kunna uppnå över 24 000 avtal till 2024. Mangold ser således DoGood EL som en intressant investering med goda chanser till hög tillväxt.

Den svenska elmarknaden utgörs sedan avregleringen under 1990-talet av primärt tre parter: elproducenter, elnätsföretag och elhandlare. Av dessa är elhandlare de som erbjuder kunder möjligheten att köpa el till olika priser och villkor. Det har lett till att marknaden präglas av hög konkurrens. Under 2021 uppskattas det att finnas cirka 120 elhandlare som konkurrerar om Sveriges 4,8 miljoner hushåll. Kan DoGood EL etablera sig bland endast några procent av dessa finns det stor potential till höga intäkter.

Mangold antar att DoGood EL kan uppnå hög tillväxt under de kommande två år drivet av en större säljkår och ökad försäljning via bolagets hemsida. Den förväntande försäljningen sätts sedan i relation till liknande noterade bolag för att värdera DoGood EL. Lyckas bolaget nå en bruttoförsäljning 2021/2022 om cirka 12,7 miljoner kronor väntas bolagsvärdet vara 25,6 miljoner kronor för samma år.