Förvärv förstärker erbjudandet

Report this content

Proptech-bolaget Compare-IT utvecklar och säljer styrsystemet Smart Homeline och smarta-hemtjänsten OurLiving. I slutet av 2021 tillträdde Compare-IT OurLiving och adderar därmed SaaS till sin affärsmodell.Mangold ser positivt på att Compare-IT diversifierar sina intäktsströmmar genom förvärvet och kan erbjuda fler tjänster. OurLiving-plattformen adderar intäkter från dess kommunikations- och bokningsverktyg, digital bopärm, tillvalsprocesser, felanmälan som underhållsplanering. 

Compare-IT har i mars 2022 lanserat ett pilotprojekt tillsammans med Precise Biometrics efter att ha utvärderat lösningen tillsammans sedan december. Projektet avser att integrera Precise Biometrics teknologi i Compare-IT:s mjukvaruplattform. Energianvändingen i fastigheter ska kunna optimeras beroende på när ytor används och identifiera om personer är närvarande. Lösningen kan hjälpa fastighetsbolag att spara energi och sänka sina kostnader. Projektet väntas stärka Compare-IT:s helhetserbjudande.

Mangold använder en DCF-modell för att värdera Compare-IT. Riktkursen revideras upp från 1,90 till 2,00 kronor per aktie. Det innebär en uppsida om över 80 procent och rekommendationen är därför Köp. För att riktkursen ska förverkligas krävs det att Compare-IT lyckas öka försäljningen framgent.
 

Taggar:

Prenumerera