Hedera Group - Omsorgsfull tillväxtresa - Mangold Insight Analys

Report this content

Mangold inleder bevakning av bemanningsföretaget Hedera Group som erbjuder tjänster inom vården samt personlig assistans. Bolaget växer snabbt, både organiskt samt genom förvärv, och differentierar sig därmed gentemot konkurrenterna. Under 2021 väntas bolaget göra ytterligare förvärv vilket triggar tillväxt i närtid.

Mangold bedömer att den underliggande marknadsefterfrågan på Hederas tjänster utgör en trigger för bolagets förväntade tillväxt. Vården kännetecknas av ett bristande utbud på personal och trenden växer sig starkare i Sverige där 20 av 21 regioner har personalbrist. Den så kallade vårdskulden till följd av Covid-19 har intensifierat problemet ännu mer, och bidrar till ett skriande behov av vårdpersonal. Hedera väntas kunna bistå till en lösning på problemet genom att bemanna personal utefter behov. Lösningen är kostnadsoptimal då fakturering sker efter arbetade timmar och således har bolaget inte några garantilöner.

Mangold har använt en DCF-modell för att ta fram ett motiverat värde på Hedera Group. Det resulterar i en riktkurs om 13,00 kronor, motsvarande en uppsida om cirka 80 procent. Riktkursen motiveras i bolagets organiska samt förvärvsdrivna tillväxt men kräver samtidigt att Hedera kan hålla nere sina kostnader och framgångsrikt integrera sina framtida förvärv. Därutöver väntas bristen på relevant personal samt skiftet i Sverige mot mer privatisering inom både vården och assistansbranschen ge bränsle åt Hederas framfart.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar