Inhalation Sciences - Sött och salt präglade andra kvartalet - Mangold Insight Analys

Report this content

Inhalation Sciences, som utvecklar aerosolgenererings-systemet Pre­ciseInhale, har haft det trögt med försäljningen under pandemin. Även det andra kvartalet visade sig vara ett kvartal med något lägre försäljning än vår prognos. I den positiva vågskålen går det framåt med den kliniska stud­ien för PreciseInhale som väntas bli klar i slutet av året. Försäljning mot den kliniska marknaden bör kunna inledas 2023 vilket väntas öka bolagets försäljning kraftigt. 

Mangold väntar sig att försäljningen ökar under det andra halvåret. Bolaget har skrivit distributionsavtal som kan generera en del intäkter under 2021 men framför allt 2022 på den japanska marknaden. Bolagets digitala kanaler samt lansering av nya moduler bör leda till ökad försäljning. Prognosen från 2022 och framåt lämnas intakt. För 2021 väntar vi oss högre försäljning jämfört med året innan då det uppgick till drygt 10 miljoner kronor. 

Bolaget har genomfört en riktad nyemission vilket skapar goda möjligheter att genomföra kommersialisering av PreciseInhale. Det har även fått till följd att ägarkretsen i bolaget förändrats. Största ägare efter Avanza och Nordnet är Erik Penser Bank. De aktier som tillkommit i bolaget har lett till utspädning vilket påverkar vårt DCF-värde. Mangold har justerat riktkursen utifrån dessa förutsättningar till 15 kronor per aktie. Det medför en uppsida på över 45 procent.

Taggar: