ISR- Vaccinprojekt kan ta fart - Mangold Insight

Report this content

ISR, som utvecklar vaccin och läkemedelskandidater mot covid-19 och infektionssjukdomar är på väg in i en spännande fas. Goda affärsmöjligheter finns om bolaget lyckas med att ta fram ett covid-19 vaccin. Bolaget har starka data från djurstudier vilket talar för att bolaget kan ta ett vaccin till marknaden. Behovet för ett lättillgängligt och enkelt administrerat läkemedel mot covid-19 är stort i flera utvecklingsländer i Asien vilket öppnar upp för ISR att växa på denna marknad. 

Bolagets fas 2-studie inom hiv går in i slutfasen. Ett resultat ligger drygt ett halvår bort vilket kan komma att leda till ökat intresse bland läkemedelsbolagen som aktivt söker efter nya läkemedel mot hiv. För att kunna genomföra pågående studier har bolaget tagit in kapital via en emission där två teckningsoptionsserier ingick. Teckning pågår för den sista av dessa, T02, som kan tillföra bolaget 64 miljoner kronor. Både styrelse och ledning kommer att nyttja teckningsoptioner. 

Mangold har valt att genomföra en Sum of the Parts värdering för ISR. Projekt inom covid-19 och hiv har riskjusterats i en DCF-modell och adderats till ett motiverat värde. Hiv-projektet står för den största andelen av värderingen men kan komma att ändras om framgång nås på marknaden för vaccin mot covid-19. Mangold har höjt riktkursen till  21,80 kronor vilket motsvarar en uppsida om 95 procent. Tidigare uppgick riktkursen till 15 kronor. 

Taggar:

ISR

Prenumerera

Dokument & länkar