Mandel Design Group - Förvärv leder till tillväxt - Mangold Insight Analys

Report this content

Mangold uppdaterar Mandel Design Group, ett e-handelsbolag med en omfattande förvärvsstrategi. Mandel Design har nyligen tillträtt de förvärvade e-han­delsbolagen MIGO och Electronordic vilket har haft en positiv inverkan på omsättningen. Bolaget ökade sin omsättning med över 1 700 procent under det tredje kvartalet jämfört med samma period förgående år vilket Mangold ser positivt på. 

Dotterbolaget Electronordic har under det tredje kvartalet ingått samarbeten med Game Chest och Exertis vilket ökar produktutbudet med över 9 000 artiklar inom framförallt spel, leksaker och IT-produkter. Även Swedish Stamp Club inleder ett samarbet med Ankorstore vilket gör att de får en direktkanal till 65 000 återförsäljare i Europa. Mangold ser positvt på detta som väntas bidra till ökade försäljningsvolymer på sikt.

Mangold justerar ner försäljningsprognosen från 51,5 miljoner till 48,7 miljoner kronor till följd av en något lägre än väntad försäljning. Även kostnaderna blev högre än väntat till följd av engångsposter relaterade till förvärven samt höga logistikkostnader relaterat till Covid-19. Mangold värderar Mandel Design dels genom en relativ multipel-värdering, dels genom en sum-of-the-partsvärdering. Det leder till ett motiverat värde om 3,72 kronor per aktie vilket är lägre än tidigare pris om 4,15 kronor per aktie. Revideringen sker till följd av att försäljningen varit lägre än väntat och kostnaderna högre. Mangold ser fortfarande uppsida i Mandel Design. För att det motiverade värdet ska uppnås krävs att Mandel ökar sin försäljning.

Taggar:

Prenumerera