Northern Capsek Ventures - Visar motståndskraft - Mangold Insight Analys

Report this content

Investmentbolaget Northern Capsek Ventures har släppt kvartalsrapport. De onoterade portföljbolag redovisade en genomsnittlig tillväxt om 23 procent mellan oktober 2021 och mars 2022. Samtidigt har de tre noterade innehaven, som utgör cirka 42 procent av portföljvärdet, drabbats av kursfall följt av senaste tidens börsoro. 

Capsek avser förvärva investmentbolaget Nordic Tech Funds portfölj om tio bolag. Förvärvet innebär att Capsek dels ökar sitt ägande i befintliga innehav, dels tillför nya bolag till sin portfölj. Vi ser positivt på förvärvet där synergieffekterna väntas bli höga till följd av Capsek och NTF är lika till sin natur. Därutöver erhåller Capsek viktiga insikter och mer erfarenhet inför framtida förvärv av svenska techbolag.

Mangold reviderar kursen till 2,20 kronor per aktie (7,00) med rekommendationen behåll. Det ger en uppsida om fyra procent. Revideringen motiveras av breda nedgångar för Capseks noterade innehav, vilket bland annat följer av senaste tidens börsoro. Samtidigt visar bolaget på motståndskraft genom förvärvet av NTF som väntas bidra till bolagets målavkastning om 20 procent per år.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar