Qlosr Group - Fler prenumerationsintäkter blir lönsamt - Mangold Insight Analys

Report this content

IT-bolaget Qlosr har rapporterat helårsiffror för perioden juli 2020 till juni 2021. Bolaget har under perioden ökat ­omsättningen med 17 procent jämfört med samma period förra året. Qlosr har även vänt till vinst där ­rörelsemarginalen förbättrats med knappt 7 procentenheter. Den förbättrade ­lönsamheten är ett resultat av att bolaget lyckats ställa om omsättningen till en större andel återkommande ­prenumerationsintäkter, som har högre marginal än den traditionella direktförsäljningen av ­IT-tjänster. 

Qlosr genomför en nyemission som tillför bolaget som väntas ge knappt 52 miljoner kronor före kostnader. ­Emissionen medför en utspädningseffekt om drygt 13 procent. Kapitalet ska användas till att förbättra kapitalstrukturen i bolaget samt att finansiera framtida förvärv. Kapitaltillskottet blir extra intressant med tanke på den tidigare kommunicerade avsikten att förvärva Bmore IT som vi nämnde i föregående analys väntas få stor strategisk potential.   

Mangold uppdaterar riktkursen till 0,101 kronor för Qlosr på 12 ­månaders sikt, vilket ger en uppsida om 61 procent. Riktkursen uppdateras till följd av emissionens utspädningseffekt. Den nominellt lägre riktkursen är  dock högre än riktkursen som sattes i initialanalysen, då antalet aktier utökats. Mangold ser att framtida tillväxt drivs av den stärkta andelen prenumerationsintäkter och dess positiva påverkan på bolagets vinst. 

Taggar: