Qlosr Group - Fortsätter leverera mot mål - Mangold Insight Analys

Report this content

IT-bolaget Qlosr:s intäkter ökade till 144,4 (120,9) miljoner kronor under det första kvartalet 2023 jämfört med samma period föregående år. Det motsvarar en tillväxttakt om 19,4 procent. Bruttomarginalen var 1,5 procentenheter lägre jämfört med samma period föregående år, detta berodde på en hög andel direktaffärer samt pågående implementationsprojekt för tagna affärer. Mangold ser att bolaget kommer nå upp till tidigare prognos för helåret om 634,1 miljoner kronor givet att det första kvartalet generellt är säsongsmässigt svagt, ökade försäljningsresurser samt att flertalet prenumerationsaffärer.

Qlosr:s EBITDA Förbättrades med 21,4 procent under det första kvartalet  jämfört med samma period ifjol vilket ses som ett tecken på att bolaget successivt kan förbättra sin EBITDA-marginal och nå upp till målet om 10 till 12 procent 2024. Mangold spår att bolaget uppnår en EBITDA-marginal om 8,4 procent under 2023 och 10,1 procent under 2024. Personalkostnaderna var 26,5 procent högre under det första kvartalet jämfört med föregående år till följd av förvärv samt en satsning på försäljningspersonal. De övriga kostnaderna var däremot 21,9 procent lägre än motsvarande kvartal föregående år vilket hänförs till lägre kontorskostnader samt att konsulter anställts. 

Mangold upprepar riktkursen 13,00 kronor per aktie på 12 månaders sikt. Riktkursen bibehålls givet att utvecklingen under det första kvartalet var i stort i linje med vad vi väntade oss. Marginalförbättringar väntas utgöra trigger för en positiv kursutveckling. 

 

Taggar:

Prenumerera