Zesec of Sweden - Bygger det nyckelfria samhället - Mangold Insight Analys

Report this content

Zesec of Sweden (Zesec), utvecklar digitala nycklar till mobilen. Under 2021 var omsättningen fortsatt blygsam men väntas ta fart 2022. Bolaget har avtal med över 50 återförsäljare sedan början av mars 2022. Även tre partnerskapsavtal har skrivits sedan det fjärde kvartalet, bland annat med BankID. Återförsäljarnätverket är betydande för Zesec då installationsbolagens samarbeten med fastighetsbolag, förvaltare och bostadsföreningar underlättar både försäljning samt installation. Mangold ser de nya avtalen som ett kvitto på Zesecs mervärde och bedömer att bolaget har potential till ökade intäkter under 2022.

Zesec följer sin expansionsplan och är nu verksamt med ett återförsäljarnätverk som finns utspritt över hela Sverige. Bolaget har som mål att under 2022 etablera sig i Europa med start i Amsterdam. Zesec och låsföretaget SALTO Systems har inlett diskussion om samarbete i Nederländerna, som är en intressant marknad då smartphoneanvändandet är högt. Zesec har en skalbar tjänst, applikation och integrationsplattform varför Mangold anser att etableringen har goda möjligheter att lyckats.

Mangold värderar Zesec med en DCF-modell. Prognoserna justeras då personalkostnader väntas öka i samband med etablering på nya marknader. Den reviderade riktkursen sätts till 7,80 kronor per aktie, motsvarande en uppsida på 95 procent. Bolaget har under året investerat i både produkt och plattform, vilket öppnar för nya kunder och etablering på nya marknader.

Taggar:

Prenumerera