Zesec of Sweden - Nyckeln till digitalisering - Mangold Insight Analys

Report this content
Mangold inleder bevakning av Zesec of Sweden, ett teknikbolag inom fastigheter som flyttar nycklarna till mobilen. Affärsmodellen bygger på att enkelt digitalisera och hantera entrédörrar och övriga dörrar i en fastighet i samma app för att sedan ta en månadsavgift per uppkopplad dörr. Zesecs lösning bygger på öppna API och är därför applicerbar på majoriteten av digitala lås, oavsett låstillverkare. Åtkomsten till fastigheten kan på så sätt tryggt och smidigt styras via Zesecs app med valt verifieringssätt. Detta innebär att till exempel blåjuspersonal, sophämtare, fastighetsskötare och matleveranser kan ges tillfälligt tillträde helt utan nycklar eller kod, något som idag är ovanligt. 

I takt med att världen digitaliseras minskar behovet av fysiska objekt. Efterfrågan för smarta lås har därmed ökat och under 2021 ingick Zesec avtal med bland annat Balder och SBC Sveriges BostadsrättsCentrum. Tillsammans förvaltar fastighetsbolagen drygt 182 000 bostäder. Lyckas Zesec etablera sig bland endast några procent av dessa finns det stor potential till höga intäkter. 

Mangold räknar med att bolaget kommer uppnå en hög försäljningstillväxt under de kommande åren på den svenska och europeiska marknaden. Bolaget förväntas i ett basscenario att gå med vinst 2024. Riktkursen per aktie blir då 10,85 kr på 12 månaders sikt,  motsvarande en uppsida om 80 procent.

Taggar:

Prenumerera