Mangold erhåller godkännande av FINMA för inrättande av filial i Schweiz

Report this content
Mangold AB:s dotterbolag Mangold Fondkommission AB har idag erhållit tillstånd av den schweiziska finansinspektionen FINMA att inrätta filial i Schweiz.
Mangold meddelade den 16 september i år att tillstånd erhållits från Finansinspektionen i Sverige och kan nu påbörja verksamheten och erbjuda sina tjänster i Schweiz.

För frågor kontakta:

Rebecka Röös, Head of Marketing & Communication

rebecka.roos@mangold.se

076-67740 70

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Affärsverksamheten ligger i det helägda Mangold Fondkommission AB och är indelad i de två segmenten Investment Banking och Private Banking. Mangold Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec och Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Mangold är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är bolagets Certified Adviser (08-5030 0050, www.gwkapital.se, e-post: ca@gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.