Mangold lanserar aktieportföljen Microcap Top Picks

Report this content

Mangold Private Bankings portföljförvaltning vill erbjuda sina kunder en bra och unik investeringsmöjlighet i spännande tillväxtbolag och lanserar därför en ny aktieportfölj – Mangold Microcap Top Picks.

Portföljen ska bestå av som minst fem Microcap-bolag med en förväntad stark kursutveckling. Urvalet av aktier baseras på Mangolds uppdragsanalys Mangold Insight som bevakar svenska tillväxtbolag. Förvaltningen kommer objektivt analysera bolagen och löpande utvärdera och förändra sammansättningen i portföljen. Investeringarna kommer att ske i sekundärmarknaden och portföljen startar idag med lika stor del i följande bolag:

Scandinavian Enviro System – greentechbolag som producerar kimrök av förbrukade bildäck.  

Cortus Energy – greentechbolag med egenutvecklad och patenterad grön energilösning för industri och transporter. 

We Are Spindye – greentechbolag med egenutvecklad teknik för hållbar och resurssnål färgning av textilier.

 2CureX - medtechbolag som utvecklat testmetoder för att identifiera och säkerställa rätt cancerbehandling.

Terranet – teknikbolag som utvecklat en lösning (Voxelflow) för avancerad förarassistans i fordon.

Som en nischad aktör av finansiella tjänster till tillväxtbolag har Mangold en expertis inom både Investment Banking och Private Banking. Intresset för tillväxtbolag har vuxit kraftigt under 2000-talet med utvecklingen inom bland annat ny teknik, Life Science samt miljö och återvinning. Majoriteten av bolagen är underanalyserade och i starten av sin tillväxtresa. Mangold Private Banking vill ge sina kunder en chans att ta del av den starka utvecklingen och dra nytta av Mangolds expertis.

Riskinformation: Finansiella instrument kan både öka och minska i värde vilket innebär att hela eller delar av det investerade kapitalet kan förloras. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Portföljen har riskkategori 7 (KIID).

Stockholm, 29 mars 2021

För frågor kontakta:

Rebecka Röös

Head of Marketing & Communication

Mangold

rebecka.roos@mangold.se

076-67740 70

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se, e-post: ca@gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.

Prenumerera

Dokument & länkar