• news.cision.com/
  • Mangold/
  • Mangold ser en väsentlig ökning av intäkter och resultat i det första kvartalet

Mangold ser en väsentlig ökning av intäkter och resultat i det första kvartalet

Report this content

Under årets första kvartal har Mangold sett en stor efterfrågan på bolagets rådgivande tjänster och utfallen i flera uppdrag har överstigit förväntningarna. Både intäkter och resultat för kvartalet ser därför redan nu ut att bli väsentligt högre än samma period föregående år.

Intäkterna i det första kvartalet 2021 väntas överstiga 55 mkr, jämfört med 34 mkr 2020. Resultatet före skatt för perioden uppskattas blir mer än 10 mkr, jämfört med ett nollresultat föregående år.

Siffrorna är preliminära då utgången av perioden ännu inte är passerad.

Mangold kommer att publicera rapporten för det första kvartalet onsdagen den 21 april 2021.

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 10:45 CET den 15 mars 2021.

För frågor kontakta:

Rebecka Röös

Head of Marketing & Communication

Mangold

rebecka.roos@mangold.se

076-67740 70


Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se, e-post: ca@gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.

Prenumerera

Dokument & länkar