Mannheimer Swartling rådger Philips vid förvärv från Sectra

Royal Philips Electronics har tecknat ett avtal som innebär att Philips förvärvar Sectras digitala mammografisystem. Kontant köpeskilling uppgår till 57,5 miljoner euro på skuldfri basis, med en möjlig tilläggsköpe-skilling på maximalt 12,5 miljoner euro, enligt särskilt avtalade villkor.

Med Sectra MicroDose Mammography kompletterar Philips sitt erbjudande med ett unikt digitalt mammografisystem som ger högkvalitativa bilder och samtidigt möjliggör för kvinnor att genomgå undersökningar med halva stråldosen jämfört med om de undersöks med andra mammografisystem. Utöver det ger MicroDose Mammography-teknologin möjligheter för framtida innovativa bildlösningar som ger mer information bortom anatomiska bröstbilder i 2D.

Philips har rådgivits av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team inkluderade partner Adam Green, senior biträdande jurist Lucas Jonsson, biträdande jurister Peter Grandelius, Henrik Johansson och Victoria Bagger-Sjöbäck (M&A), senior biträdande jurist Claudia Wallman (immaterialrätt), partner Martin Nilsson (skatt), partner Henric Diefke och biträdande jurist Cecilia Lönn (arbetsrätt) och biträdande jurist Kristina Börjevik Kovaniemi (regulatoriska frågor).

För mer information kontakta:

Hanna Laurentz
Marketing and press manager

Tel: 46 8 595 064 87
Fax: 46 8 595 060 01
Mobile: 46 709 777 487
E-mail: hanna.laurentz@msa.se

Mannheimer Swartling är den ledande affärsjuridiska advokatbyrån i Norden med omfattande internationell verksamhet. Klientbasen består av många av Sveriges och världens ledande företag. Gemensamt för byråns klienter är att juridiken spelar en viktig roll för den affärsmässiga framgången. Vi är en fullservicebyrå med tolv kontor i sex länder. Flera år i rad har vi utsetts till klienternas och studenternas favoritbyrå. Byrån har fler än 400 jurister och under 2010 var omsättningen 1,2 miljarder kronor. Läs mer på www.mannheimerswartling.se.

Taggar:

Dokument & länkar