Tillverkningsindustrin och byggbranschen backar

De svenska arbetsgivarna tror på en fortsatt stabil sysselsättning, men både tillverknings-industrin och byggbranschen dämpar sysselsättningen betydligt. Jobbprognosen pekar på stora variationer mellan branscherna. Internationellt är sysselsättningsplanerna överlag försiktigare, särskilt i USA. Bland de undersökta branscherna rapporteras högst sysselsättningstillväxt inom energisektorn. Detta visar Manpower Arbetsmarknadsbarometer, ett av världens mest ansedda analysverktyg för arbetsmarknaden som använts internationellt under mer än fyrtiofem år.

Arbetsgivarna i norra och mellersta Sverige toppar den svenska statistiken tillsammans med östra Götaland och Stockholms och Uppsala län. Sysselsättnings¬trenden för Sverige som helhet är +11 procent, vilket är något högre jämfört med förra kvartalet men marginellt lägre än samma tidpunkt förra året.

- Efterfrågan på arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden är fortsatt hög, till och med högre än föregående kvartal. I landet som helhet ser vi dock en nedgång inom den konjunkturkänsliga byggbranschen och tillverkningsindustrin samt en tillbakagång i USA, säger Lars Forseth, VD för Manpower Sverige.

Sysselsättningstrenden definieras som det antal arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus det antal som tror att den minskar.

Energisektorn ökar medan tillverkningsindustrin backar
Sex av de tio branscherna rapporterar nedgångar i sysselsättningen, bland andra tillverkningsindustrin som noterar den näst lägsta sysselsättningstrenden sedan undersökningen infördes för fem år sedan. Även byggbranschen lämnar en blygsam sysselsättningstrend på +5 procent, vilket är en betydligt svagare prognos än de två föregående kvartalen. Arbetsgivarna inom jordbruk, skogsbruk och fiske har lämnat den svagaste prognosen och är nu nere på negativa -4 procent. El-, värme- och vattenförsörjning rapporterar den i särklass starkaste jobbprognosen med +20 procent, en ökning med sju procentenheter jämfört med föregående kvartal. Även arbetsgivarna inom den offentliga sektorn samt transport och kommunikation har ökat sina jobbprognoser.

Norra och mellersta Sverige i topp
Hela landet rapporterar en fortsatt positiv sysselsättningstrend även om fyra av de fem regionerna backar något jämfört med förra kvartalet. Norra och mellersta Sverige är den enda region som ökar jämfört med föregående kvartal, och sysselsättningstrenden har gått upp två procentenheter till +13 procent. Även arbetsgivarna i östra Götaland och Stockholms och Uppsala län rapporterar optimistiska sysselsättningsplaner. Skånes prognos har däremot gått ned med fem procentenheter jämfört med föregående kvartal till försiktiga +3 procent. Västra Götaland rapporterar jobbprognoser i nivå med föregående kvartal.

Nedåt i USA och uppåt i Kina
Samtliga länder globalt utom Spanien rapporterar en positiv sysselsättningstrend inför den kommande tremånadersperioden, men en majoritet av arbetsgivarna i Europa och Nordamerika har dragit ner sysselsättningsplanerna jämfört med för ett år sedan. De amerikanska arbetsgivarna lämnar sin minst optimistiska prognos sedan fjärde kvartalet 2003 medan Kina rapporterar en uppåtgående sysselsättningsprognos.

I Tyskland ligger sysselsättningsplanerna kvar på samma stabila nivå som föregående kvartal medan Spanien, Italien och Irland lämnar de svagaste prognoserna globalt. Det råder dock fortsatt optimism i många länder runt om i världen, inte minst i Asien där Indien lämnat den starkaste prognosen globalt följt av Singapore, Peru och Hong Kong.

Om oss

Manpower är ett ledande bemannings- och Human Resourceföretag med verksamhet i 67 länder. I Norden har vi specialiserat oss på rekrytering, personaluthyrning, HRM-konsulting och in- och outsourcing av affärsstödjande servicefunktioner. Manpowergruppen i Norden omsatte 614 Meuro år 2003. Manpower Sverige finns i ett 40-tal städer och har 8 000 anställda. För att alltid finnas nära både kunder och medarbetare har vi kontor över hela landet och arbetar i små effektiva enheter. På så sätt kombinerar vi det stora företagets trygghet med det lilla företagets flexibilitet.

Media

Media

Dokument & länkar