Viss optimism på skånska arbetsmarknaden

Trots att de skånska arbetsgivarna redovisar en minskad sysselsättning inför andra kvartalet 2009 så finns en viss optimism i regionen. Tillsammans med Stockholms- och Uppsala län har Skåne de starkaste jobbplanerna medan Västra Götalands län har den svagaste efterfrågan på arbetskraft på sex år. Bland branscherna är det energisektorn som är jobbsäkrast medan efterfrågan på arbetskraft rasar inom transport och kommunikation samt den viktiga tillverkningsindustrin. Detta visar Manpower Arbetsmarknadsbarometer, ett av världens mest ansedda analysverktyg för arbetsmarknaden som använts internationellt under mer än fyrtiofem år.

Sysselsättningstrenden (se fotnot) i Skåne inför det andra kvartalet är +4 procent, vilket innebär en minskning med hela tio procentenheter jämfört med föregående kvartal. Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet är -5 procent, vilket är tio procentenheter lägre än förra kvartalet och 16 procentenheter lägre än samma tidpunkt förra året.

- Trots det kritiska läget på arbetsmarknaden, som dessutom spås eskalerar under det andra kvartalet, står de skånska arbetsgivarna för viss optimism i efterfrågan på arbetskraft, säger Peter Lundahl, VD för Manpower Sverige.

Västra Götalands län mest drabbat

Samtliga fem regioner minskar sysselsättningsplanerna rejält. Värst är det i Västra Götalands län med en sysselsättningstrend på -18 procent, en minskning med 22 procent på kvartalsbasis. Även arbetsgivarna i östra Götaland samt norra och mellersta Sverige räknar med en dramatisk minskning av antalet jobb. I Skåne samt i Stockholms och Uppsala län finns trots allt visst hopp på arbetsmarknaden; sysselsättningstrenden är + 8 procent.

- Vi ser tydliga kontraster mellan regionernas jobbplaner. Stockholmsregionen och Skåne visar på viss optimism medan arbetsgivarna i Västra Götalands län ser mycket dystert på sysselsättningen inför nästa kvartal, fortsätter Peter Lundahl, VD för Manpower Sverige.

Platt fall för tillverkningsindustrin
Samtliga tio undersökta branscher rapporterar kraftiga nedgångar i sysselsättningen. Transport- och kommunikationsbranschen lämnar med -28 procent den i särklass svagaste prognosen. Även tillverkningsindustrin med -13 procent störtdyker både jämfört med förra kvartalet (ned femton procentenheter) och jämfört med samma period förra året (ned 36 procentenheter). Den starkaste sysselsättningsprognosen står arbetsgivarna inom energisektorn för (+3 procent), vilket dock är ett mycket svagt resultat jämfört med de två senaste årens toppnivåer.

USA:s lägsta jobbprognos på 25 år
Av de 33 länder som ingår i undersökningen rapporteras en positiv sysselsättningstrend från 13 länder inför den kommande tremånadersperioden. Jämfört med förra året har dock samtliga länder lämnat betydligt svagare jobbplaner, och 23 av dem lämnar sina svagaste sedan undersökningen infördes i respektive land.

I USA fortsätter efterfrågan på arbetskraft att minska kraftigt (sysselsättningstrenden ned 11 procentenheter), och de amerikanska arbetsgivarna lämnar de svagaste sysselsättningsplanerna sedan 1982.

Singapore, Irland, Spanien, Nya Zeeland, Taiwan, Italien och Storbritannien har lämnat de svagaste prognoserna globalt medan de starkaste återfinns i Indien, Sydafrika, Colombia, Peru, Polen, Kina och Holland.

Dokument & länkar