Förbättrad Biofuel Analyzer når mätkrav och är redo för utplacering hos testkunder

Report this content

Efter ytterligare utvecklingsarbete möter nu den förbättrade versionen av Mantex Biofuel Analyzer de eftersträvade kraven på mätnoggrannhet och kommer i höst därför att börja testas i stor skala i den löpande verksamheten hos ett biokraftvärmeverk i Västerås och ett i Borås.

Under cirka 1,5 år har Mantex arbetat med att förbättra mätnoggrannheten hos sin Biofuel Analyzer, bl a genom att komplettera den med ytterligare en sensor. Under det senaste halvåret har den röntgenteknologi som Biofuel Analyzer bygger på kalibrerats vid Mantex laboratorium i Kista utanför Stockholm. Under utvecklingsarbetet har Mantex genomfört mätningar på mer än 250 verkliga prover av biomassa avsedd för bioenergi och som hämtats direkt från verksamma biokraftvärmeverk runtom i Sverige.

”Tack vare de många testkörningar med verkliga prover kan vi nu konstatera att vi uppfyller de krav på mätnoggrannhet som biokraftvärmeverken ställt för att vilja använda Biofuel Analyzer i sin löpande verksamhet”, säger Max Gerger, vd för Mantex. 

Biofuel Analyzer bygger på Mantex egenutvecklade qDXA-röntgenteknologi, och kan automatiskt i realtid och beröringsfritt effektivt mäta och fastställa centrala aspekter hos biomassa, så som fukthalt, energiinnehåll och askhalt. Dessa aspekter är centrala för en effektiv handel och användning av biomassa för framställning av bioenergi i biokraftvärmeverk. De teknologier som idag finns för denna typ av mätning är helt manuella och mycket tidsödande. Sedan tidigare har Mantex kommunicerat att Borås Energi och Mälarenergis anläggning i Västerås, ett av Sveriges största kraftvärmeverk, avser validera Biofuel Analyzer i sin löpande verksamhet så snart denna uppnår mätkraven.

”Vi räknar nu med att vi kommer att ha prototyper på plats både i Västerås och Borås till dess att värmesäsongen drar igång igen efter sommaren”, säger Max Gerger.

 

Samma teknologi som Mantex FlowScanner
Mantex Biofuel Analyzer är baserad på samma röntgenteknologi som Mantex utvecklat för sin produkt för massaindustrin, Mantex FlowScanner. Både Biofuel Analyzer och FlowScanner är högt digitaliserade och inkluderar även maskinlärning genom AI, artificiell intelligens, vilket underlättar användning och styrning men också är en förutsättning för kontinuerliga förbättringar. Sedan 2018 tillverkas och säljs FlowScannern av Andritz Technologies AB, ATAB, det samriskbolag som Mantex äger ihop med det globala österrikiska processindustriföretaget Andritz. Nyligen kunde Mantex meddela att ett större massabruk i Nordamerika, som testkört en Flowscanner i löpande verksamhet sedan i januari, kunnat notera besparingar på minst 200 000 USD per månad på bara en process, den s k kokningen.

”Vår röntgenteknologi kan bidra till stora effektivitetsförbättringar inom två av de industrier som spelar en avgörande roll för en omställning till mer hållbar energiproduktion och för produktion av förnyelsebara förpackningsmaterial. FlowScannern bidrar till en kraftig effektivisering vid framställning av pappersmassa eftersom den både bidrar till minskad användning av kemikalier och till en mer optimerad användning av råvaran. När samma teknologi appliceras med hjälp av Biofuel Analyzer på biomassa för bioenergi ger den både en effektivare handel, kvalitétskontroller och hantering av biomassa men också en mer optimerad förbränningsprocess”, konstaterar Max Gerger.

För mer information, vänligen kontakta:
Max Gerger, VD, +46 70-012 35 72 eller max.gerger@mantex.se

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50).

Denna information är sådan information som Mantex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-03-29 kl. 16:20 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar