Mantex delårsrapport, oktober–december 2018

Fjärde kvartalet 2018

  • Orderingången uppgick till 538 tkr (2 134).
  • Nettoomsättningen uppgick till 2 638 tkr (938).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –9 428 tkr (–9 669).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –11 417 tkr (–7 254).

Denna information är sådan information som Mantex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2019 kl. 08:00 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Bo Niveman, CFO, +46 70-946 43 80 eller bo.niveman@mantex.se.

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50).

Taggar:

Om oss

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk. Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50).