Mantex delårsrapport för januari – mars 2021

Report this content

Första kvartalet 2021

  • Orderingången uppgick till –tkr (-)
  • Nettoomsättningen uppgick till 53 tkr (1 915)
  • Rörelseresultatet (EBIT) - 2 721 tkr (- 498)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till - 2 347tkr (- 402)
     

För mer information vänligen kontakta:

Bo Niveman, CFO, +46 70-946 43 80 eller bo.niveman@mantex.se.

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50).

Denna information är sådan information som Mantex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-04-26 kl. 08:30 CET.