Mantex delårsrapport för juli-september 2019

Report this content

Tredje kvartalet 2019

  • Orderingången uppgick till 0 tkr (45).
  • Nettoomsättningen uppgick till 2 126 tkr (905).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –2 458 tkr (–4 843).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –2 735 tkr (–5 967).

För mer information vänligen kontakta:

Bo Niveman, CFO, +46 70-946 43 80 eller bo.niveman@mantex.se.

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50).

Denna information är sådan information som Mantex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-10-25 kl. 08:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar