Mantex offentliggör utnyttjandekurs för teckningsoptioner

Report this content

Mantex offentliggör idag, 2020-10-23, utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie 2020/2020 (TO3).

Mantex Aktiebolag (”Mantex” eller ”Bolaget”) har idag, den 23 oktober 2020, fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2020 (Mantex TO 3) (”Teckningsoptionerna”). Nyttjandekursen uppgår till 0,21 SEK per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 5,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,3 MSEK.

Villkor för teckningsoptionerna

Villkor: en (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Nyttjandekurs: 0,21 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Utnyttjandeperiod: 26 oktober 2020 till och med den 9 november 2020

För mer information vänligen kontakta:

Bo Niveman, CFO, +46 70-946 43 80 eller bo.niveman@mantex.se.

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50).

Prenumerera

Dokument & länkar