Mantex styrelseordförande delgiven misstanke om påstått brott

Report this content

Mantex styrelseordförande har under tisdagen delgivits misstanke av ekobrottsmyndigheten om brott hänförligt till påstådd överträdelse rörande hantering av insiderinformation.

Mantex har i nuläget ingen detaljerad och konkret information kring vad som ligger bakom polisens misstanke eller eventuella konsekvenser av den påstådda överträdelsen. Företrädare för bolaget har hörts upplysningsvis i ärendet. Under tiden polisutredningen pågår kommer Håkan Johansson, styrelseledamot i Mantex, att leda styrelsens arbete. Mantex kommer att samarbeta fullt ut med myndigheten.

Denna information är sådan som Mantex AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-20 01:54 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Håkan Johansson, styrelseledamot Mantex AB, +46 70-553 75 51, eller hakan@kattson.se

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50).

Denna information är sådan information som Mantex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-10-20 kl. 01:50 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar