Humanoidrobotarna Pepper och Scitos börjar på Marginalen Bank

Report this content

Pepper och Scitos heter de två nyanställda sociala robotarna som i dagarna började sina bankkarriärer hos Marginalen Bank.  Pepper arbetar i receptionen med att välkomna och registrera besökare medan Scitos arbetar internt med att bland annat socialisera med medarbetarna. Med robotarna introduceras ett nytt gränssnitt mot omvärlden som vid sidan av internet- och mobilbankerna kommer att kunna hjälpa kunderna med bankärenden framöver.

-  Att anställa två robotar är en del av vår långsiktiga AI-strategi som handlar om att digitalisera och automatisera olika processer inom banken och därmed förenkla vardagen för både kunder och medarbetare. Det är stora förändringar som sker nu och det finns ett behov att konkretisera detta arbete genom att ge det inte bara ett, utan två ansikten – Pepper och Scitos, säger Ewa Glennow, vd på Marginalen Bank.

Pepper, som är utvecklad av Softbank Robotics, är en så kallad humanoid robot som är framtagen för att socialisera med människor. Den kan konversera, känna igen ansikten och vilket humör man är på. Pepper kommer till en början att arbeta i receptionen med att ta emot och registrera besökare, skriva ut besöksbrickor och visa dem tillrätta. Pepper beskrivs som en vänlig och glad robot.

Scitos är en mobil och social robot som kommer att arbeta internt med medarbetarna. Den kan känna igen ansikten och lära sig namn och hjälpa till med att berätta om huset som vi sitter i, planera event och interagera med medarbetarna. Med interaktiva animationer och demonstrationer ger Scitos medarbetarna en rolig och intuitiv upplevelse. Scitos är tillverkad och säljs av Metralabs i Tyskland.

-  De nya robotarna förändrar hur och var vi möter våra kunder och medarbetare. Genom att använda avancerad teknik kan Marginalen Bank erbjuda en ny och unik kundupplevelse, precis som när vi introducerade internet- och mobil- banken. Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer kunderna med stöd av robotarna kunna få hjälp med sina bankärenden, säger Lisa Paulsson CAO (chief acceleration officer) i Marginalen Bank.

En humanoid robot har en kroppsform som i varierande utsträckning ska efterlikna den mänskliga kroppen. I Sverige är användandet fortfarande i sin linda och det är få företag som använder dem. I Japan däremot är det betydligt vanligare att mötas av en robot när man kliver in på ett företag eller i en butik. Pepper används framför allt inom handeln, turistnäringen, finansbranschen, utbildningsnäringen och inom hälsovården. Han arbetar ofta som värd/receptionist, varumärkesambassadör, försäljare, assistent och med undersökningar.

Mer information om Pepper: www.softbankrobotics.com

 

Om Marginalen Bank
Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) ingår i ESCO Marginalens konsoliderade situation och står under Finansinspektionens tillsyn. Marginalen Bank erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort, försäkring och pension. I koncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank är i sin tur ett moderbolag i koncernen som bildades i samband med att dotterbolagen Sergel Finans AB, Sergel Finans Oy samt Sergel Finans AS förvärvades från Telia Company i juni 2017. Finansbolagen äger och förvärvar kreditportföljer i respektive land. Marginalen Bank-koncernen har cirka 350 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB och är certifierat enligt ISO 9001:2015. Marginalen Banks konton omfattas av den statliga insättningsgarantin.

För ytterligare information kontakta:
Anders Karlström, informationschef, +46 707353677, anders.karlstrom@marginalen.se
 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar