Kommuniké från årsstämma i Marginalen Bank

Report this content

Marginalen Bank Bankaktiebolag hade årsstämma den 16 april 2019 i Stockholm för verksamhetsåret 2018. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning i Marginalen Bank samt beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och för verkställande direktören för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman utsåg styrelseledamot Anna-Greta Sjöberg till ny styrelseordförande och beslutade vidare om omval av styrelseledamöterna Ewa Glennow, Gunilla Herlitz, Peter Sillén och Håkan Österberg. Avgående styrelseordförande Peter Lönnquist återgick till sin tidigare roll som vice ordförande i styrelsen.

-  Styrelsen vill tacka avgående styrelseordförande Peter Lönnquist för hans värdefulla insatser där han varit en sammanhållande kraft som stått för erfarenhet och långsiktighet i styrelsearbetet. Vi är också nöjda över att han fortsätter i rollen som vice ordförande. Vi vill även hälsa Anna-Greta Sjöberg välkommen som ny styrelseordförande. Anna-Greta har lång och bred erfarenhet från finansbranschen och från styrelsearbete, vilket är en stor tillgång för oss, säger Ewa Glennow, styrelseledamot i Marginalen Bank och vd i moderbolaget Marginalen AB.  

Anna-Greta Sjöberg har varit styrelseledamot i Marginalen Bank sedan 2016. 2011 grundade Anna-Greta Sjöberg vård- och omsorgsföretaget Crispa AB. Hon har även lång erfarenhet från finansvärlden och hade mellan 1998 och 2011 flera ledande befattningar inom Royal Bank of Scotland. Anna-Greta är vidare styrelseledamot i Hufvudstaden AB och i livförsäkringsrörelseorganisationen Trygg-Stiftelsen. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas för offentliggörande den 16 april kl.12.00. 

Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) ”Marginalen Bank” erbjuder lån-, spar- och betaltjänster till privatpersoner och företag samt förmedlar låne- och betalskyddsförsäkringar till privatpersoner. Dotterbolagen Sergel Finans AB, Sergel Finans Oy samt Sergel Finans AS äger och förvärvar fordringsportföljer i Sverige, Finland och Norge. I bankkoncernen arbetar cirka 350 medarbetare i Stockholm, Borås och Sundsvall. Banken ägs av moderbolaget Marginalen AB och ingår i ESCO Marginalens konsoliderade situation. I Marginalen AB koncernen erbjuds också tjänster inom ekonomiadministration, lön och HR samt inkasso och juristtjänster. Marginalen Bank står under Finansinspektionens tillsyn och bankens konton omfattas av den statliga insättningsgarantin.

För ytterligare information kontakta Anders Karlström, informationschef, +46 707353677, anders.karlstrom@marginalen.se

Prenumerera

Dokument & länkar