Marginalen Bank emitterar 200 miljoner kronor i primärkapital

Report this content

Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) har emitterat AT1 obligationer. För att möta det mycket stora intresset från investerare utökades emissionen jämfört med planerat belopp med 50 miljoner kronor till 200 miljoner kronor. Obligationerna har en evig löptid med möjlighet till förtida inlösen efter 5 år och en rörlig ränta om 3m STIBOR + 9,00 %. Emissionsdatum blir den 16 oktober 2019. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

I transaktionen har SEB agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge juridisk rådgivare.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank Bankaktiebolag ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas för offentliggörande den 10 oktober 2019 kl. 15.00.

 

För ytterligare information kontakta:
Adnan Hadziosmanovic, finanschef, +46 702 563 200, adnan.hadziosmanovic@marginalen.se 

Om Marginalen Bank
Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) ingår i ESCO Marginalens konsoliderade situation och står under Finansinspektionens tillsyn. Marginalen Bank, som är certifierade enligt ISO 9001:2015, erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. Marginalen Banks sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin. I koncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank är i sin tur ett moderbolag i koncernen som bildades i samband med att dotterbolagen Sergel Finans AB, Sergel Finans Oy samt Sergel Finans AS förvärvades från Telia Company i juni 2017. Finansbolagen äger och förvärvar kreditportföljer i respektive land. Marginalen Bank har cirka 300 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall. Ägare är moderbolaget Marginalen AB.

Prenumerera