Marginalen Bank har nöjdast Privatlånekunder enligt SKI 2017

Marginalen Bank toppar listan med att ha de nöjdaste Privatlånekunderna på marknaden visar en ny SKI-undersökning. Kunderna upplever bättre villkor och större tillgänglighet med att få hjälp med sina lån hos nischaktörerna när det gäller privatlån. Marginalen Bank, som toppar undersökningen, får flest låneansökningar via telefon, där nöjdheten överstiger 70.

Det som utmärker Marginalen Bank – som får bäst resultat i undersökningen för privatlån – är att kunderna upplever det som väldigt enkelt att bli kund. Banken har dessutom få kundklagomål och upplevs betydligt mer proaktiv än andra banker.

- Marginalen Bank får bäst resultat i servicedelen, man tar mer initiativ till kontakt med sina kunder än andra banker, kommenterar Johan Parmler, vd för Svenskt Kvalitetsindex. Banken får också flest låneansökningar per telefon, där kundnöjdheten överstiger 70.

Marginalen Bank tilltalar mest åldersgruppen 30-44 år, med en nöjdhet på 75,7. Generellt pekar ett betyg över 75 på en stark relation mellanföretag och kund.

- Vi jobbar hårt med digitalisering och att göra våra tjänster enkla och intuitiva samtidigt som vi satsar på den personliga kontakten via vår kundservice. Det är mycket tillfredställande att se att kunderna är nöjda med det vi levererar, säger Per Andersson, vd på Marginalen Bank.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank Bankaktiebolag ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 12 december 2017 kl. 12.00.

KÄLLA:SKI

Om Marginalen Bank
Marginalen Bank erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. I Marginalenkoncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank har cirka 320 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB och har systerbolag i Lettland och Litauen. I Marginalenkoncernen arbetar cirka 650 medarbetare. Marginalen Bank står under Finansinspektionens tillsyn och omfattas av insättningsgarantin.

 

För ytterligare information kontakta:
Anders Karlström, informationschef, +46 707353677, anders.karlstrom@marginalen.se

Prenumerera

Media

Media