Marginalen Bank höjer räntan på spar- och lönekonton

Marginalen Bank höjer räntan på ett flertal av sina spar- och lönekonton som ett led i att erbjuda några av marknadens bästa inlåningsprodukter.

  • Räntan på Högräntekontot höjs från 3,35% till  4% och nivån garanteras fram till och med april 2013.
  • Fasträntekontot får ytterligare en bindningstid på 5 år, utöver existerande 1 och 2 år, med en ränta på f.n. 4,25%.  
  • Räntan på Transaktions- och Företagskontona höjs från 1,70% till 2% för de kunder som har ett övrigt sparande på minst 100 000 kr.

-     För sparare idag är det viktigt att kunna minska sina risker och ersätta eller komplettera andra placeringar med traditionella sparkonton. Jag tycker dessutom att det är rimligt att sparkunderna får en bra avkastning i form av hög ränta på sådana sparprodukter, säger Sven Albertsson Affärsområdeschef för Inlåning.

 

Fullständiga villkor finns på: http://www.marginalen.se/Privatbank/Spara/ Marginalen Banks konton omfattas av den statliga insättningsgarantin. Gäller insatt belopp och upplupen ränta, max 100 000 Euro per kund.

 

Prenumerera