Marginalen Bank lanserar utvecklarportal för Open Banking

Report this content

Marginalen Bank har lanserat en utvecklarportal för Open Banking för att ta tillvara på de möjligheter som finns inom EU-regelverket PSD2 (Payment Services Directive 2). FinTech-bolag, tredjepartsleverantörer och utvecklare bjuds nu in att integrera mot Marginalen Banks tjänster.

Det nya betaltjänstdirektivet innebär att banker och andra kontoförvaltande betaltjänstleverantörer behöver dela med sig av transaktionsdata samt erbjuda möjlighet att initiera betalningar från kundens konto. Marginalen Bank erbjuder dessa tjänster i samband med lanseringen av utvecklarportalen för Open Banking.

- Vi välkomnar innovation och utveckling inom betalmarknaden och ser alltid efter kundens behov i första hand. Det nya regelverket och vår Open Banking tjänst gör det möjlig för oss att erbjuda ett mervärde åt kunderna genom tredjepartsleverantörer, säger Bo Andersson Tech-chef på Marginalen Bank.

Tjänsten är i dagsläget begränsat till testdata och vi ser fram emot att andra aktörer utvecklar tjänster för lansering efter sommaren.

Open Banking utvecklarportalen nås på https://developer.marginalen.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas för offentliggörande den 10 april kl.12.00. 

Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) ”Marginalen Bank” erbjuder lån-, spar- och betaltjänster till privatpersoner och företag samt förmedlar låne- och betalskyddsförsäkringar till privatpersoner. Dotterbolagen Sergel Finans AB, Sergel Finans Oy samt Sergel Finans AS äger och förvärvar fordringsportföljer i Sverige, Finland och Norge. I bankkoncernen arbetar cirka 350 medarbetare i Stockholm, Borås och Sundsvall. Banken ägs av moderbolaget Marginalen AB och ingår i ESCO Marginalens konsoliderade situation. I Marginalen AB koncernen erbjuds också tjänster inom ekonomiadministration, lön och HR samt inkasso och juristtjänster. Marginalen Bank står under Finansinspektionens tillsyn och bankens konton omfattas av den statliga  

För ytterligare information kontakta Anders Karlström, informationschef, +46 707353677, anders.karlstrom@marginalen.se

Prenumerera

Dokument & länkar