Marginalen Bank publicerar delårsrapport för det andra kvartalet vecka 34

Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) flyttar publiceringen av delårsrapport för det andra kvartalet 2020 från vecka 33 till vecka 34.

Om Marginalen Bank
Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) ägs av Marginalen AB och ingår i ESCO Marginalen AB konsoliderad situation samt står under Finansinspektionens tillsyn. Marginalen Bank, som är certifierad enligt ISO 9001:2015, erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkra. Marginalen Banks sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin. I koncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank är ett moderbolag i en koncern som bildades i samband med att dotterbolagen Sergel Finans AB (Sverige), Sergel Finans Oy (Finland) samt Sergel Finans AS (Norge) förvärvades från Telia Company i juni 2017. Finansbolagen äger och förvärvar kreditportföljer i respektive land. Marginalen Bank har cirka 300 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall.

Informationen lämnas för offentliggörande den 1 juli kl.08.00.

För ytterligare information kontakta:
Adnan Hadziosmanovic, finanschef, +46 702 563 200, adnan.hadziosmanovic@marginalen.se
Anders Karlström, informationschef, +46 707 735 36 77, anders.karlstrom@marginalen.se

Den fullständiga rapporten finns på www.marginalen.se

Prenumerera

Dokument & länkar