Marginalen Bank publicerar resultat för fjärde kvartalet 2015

Marginalen Bank har idag publicerat resultatet för det fjärde kvartalet 2015. Totalresultatet under det fjärde kvartalet 2015 uppgick till 17,9 mkr, jämfört med 11,3 mkr i det fjärde kvartalet 2014, vilket innebär en resultatökning om över 58%.

”Det är glädjande att kunna rapportera om ytterligare ett starkt kvartal för Marginalen Bank. Vi fortsätter att förbättra vår intjäning och attrahera nya kunder, samtidigt som vi håller kontroll över våra kostnader, säger Sarah Bucknell, VD i Marginalen Bank.

Rapporten återfinns på www.marginalen.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank Bankaktiebolag ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 17 februari 2016 kl.10.00.

Prenumerera

Media

Media