Marginalen Bank undersöker möjligheten att emittera primärkapital

Report this content

Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) (“Marginalen Bank”) har mandaterat SEB att arrangera investerarmöten från och med den 7 oktober 2019 i syfte att utvärdera förutsättningarna för att emittera primärkapital genom en så kallad Additional Tier 1 obligation.

Instrumentet kommer att ha en evig löptid med första möjliga inlösen efter 5 år och en förväntad transaktionsstorlek på cirka 150 miljoner kronor. Genom instrumentet kommer Marginalen Bank att fortsätta upprätthålla en stark och effektiv kapitalstruktur. Med hänsyn till rådande marknadsförhållanden kommer obligationen att emitteras efter möten med investerare.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank Bankaktiebolag ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas för offentliggörande 2 oktober klockan 09.00. 

För ytterligare information:
Adnan Hadziosmanovic, finanschef, +46 702 563 200, adnan.hadziosmanovic@marginalen.se 

Om Marginalen Bank
Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) ingår i ESCO Marginalens konsoliderade situation och står under Finansinspektionens tillsyn. Marginalen Bank, som är certifierade enligt ISO 9001:2015, erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. Marginalen Banks sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin. I koncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank är i sin tur ett moderbolag i koncernen som bildades i samband med att dotterbolagen Sergel Finans AB, Sergel Finans Oy samt Sergel Finans AS förvärvades från Telia Company i juni 2017. Finansbolagen äger och förvärvar kreditportföljer i respektive land. Marginalen Bank har cirka 350 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall. Ägare är moderbolaget Marginalen AB.

Prenumerera